Ortak Dersler Sınav Tarihleri
24 May 2021 | 12:57

Dekanlığımız tarafından gönderilen ilgili yazıda çevrimiçi dönemsonu sınavları aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. Detaylar için sonraki duyuruları takip edebilirsiniz. 

- GUZEM tarafından yönetilen ÖYS üzerinden tamamen çevrim içi ortamda yapılacak olan dönem sonu sınavları, tüm birimler için 14-25 Haziran 2021 tarihleri arasında, iki haftalık süre içerisinde tamamlanacaktır.

- Üniversitemizin ‘ortak ders' uygulamalarının sonucu olarak; 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin dönem sonu sınavının ayrıntıları ekli yazıda belirtildiği şekilde 14-17 Haziran 2021 tarihleri arasında,

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Türk Dili dersinin dönem sonu sınavının 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00'de

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kriterleri uyarınca Türkçe programların müfredatında bulunan yabancı dil derslerinin; dönem sonu sınavlarının 19 Haziran 2021 Cumartesi günü; 1. Sınıflar için saat 10.00- 12.00 arasında, 3. sınıflar için saat 14.00-16.00 arasında, 20 Haziran 2021 Pazar Günü 2. sınıflar için saat 10.00-12.00 arasında, 4. sınıflar için 14.00-16.00 arasında,

- Alan dışı seçmeli derslerin; dönem sonu sınavlarının 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmiştir. 

background image