Duyurular

Üniversitemiz 2020-21 Eğitim- Öğretim Yılı  Akademik takvimine göre "Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları" 08.03.2021 ve 09.03.2021 tarihlerinde alınacaktır. Söz konusu tek ders sınav başvuruları Fakülte ve Yüksekokullar tarafından alınacak, değerlendirilecek ve sonuçlandıktan sonra tek ders sınavına girmesi uygun bulunanlara ait tek ders sınav tanımlamaları 12.03.2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Birimince yapılacaktır. 

Öğrencilerimize duyurulur.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı