Hakkımızda - Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Hakkımızda

Kökleri 1924 yılında Atatürk'ün kurmuş olduğu Musiki Muallim Mektebi'ne dayanan Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,  Müzik Eğitimi Anabilim Dal;  alanında uzman kadrosu ile öteden beri  Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olmuştur. Programın temel amacı müzik eğitimi alanında nitelikli ve çağın gereklerine göre kendini yetiştirmiş, yanı sıra   gelişmeye  açık müzik öğretmenleri yetiştirmek olup;  öğrenim süresi 4  yıl  ve dili  de Türkçedir.

Anabilim Dalına, LGS’den belli bir  başarı puanını koşulundan  sonra;  müziksel işitme,  müziksel çalma ve müziksel  söyleme boyutlarını içeren özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Programda “Müzik Alan bilgi ve becerisi”, “Müzik Kültürü”, “Öğretmenlik formasyonu”  ve “Genel Kültür” derslerinden oluşan ve  müziğin hemen bütün boyutlarını içeren  zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı   kendine ait müstakil binasında; bireysel çalışma odaları, prova ve konser salonu ile fiziki açıdan öğrencilerin  ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde düzenlenmiştir.  

Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya  özel okullarda öğretmen olarak çalışmakta; lisansüstü eğitim olanağı  ile   akademik kariyer imkanına  sahip olabilmekte, ayrıca çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda  sanat danışmanı olarak da çalışabilmektedirler.