Duyurular

Üniversitemiz Senatosunun 2021/95 sayılı kararı ile Fakültemiz Bölüm / Ana Bilim Dallarında adı ve ders içeriği aynı fakat AKTS kredisi eski lisans  ders programındaki dersten düşük olan yeni lisans ders programı derslerine kayıtlı bulunan eski lisans ders  programına tabi öğrencilerin vize, final ve başarı notlarının eski lisans ders programında karşılığı olan  derslere aktarılması uygun bulunmuştur.

İlgililere duyurulur.